Hasznos lista: Otthonfelújítási támogatás, Gyakran előforduló hibák a kérelem benyújtása során,


Lehet neked is küld levelet a NAV! Egymillióan fognak levelet kapni a NAV-tól

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) október végéig mintegy egymillió adózót értesít arról, hogy az elmúlt évről adó-, illetve vámtartozása Tovább a cikkhez >>>

FIGYELEM! Rendkívüli támogatás – rendkívüli pénzbeli segély – gyógyszerre, rezsire, létfenntartásra kötelezően jár!

Önkormányzati segély változása! – MOST ÍGY IGÉNYELHETED! Rendkívüli támogatás – rendkívüli pénzbeli segély – több esetben is mindenképpen jár! Önkormányzati segély Tovább a cikkhez >>>

 • Nem került benyújtásra valamennyi, kötelezően benyújtandó dokumentum (kérelem, vállalkozási szerződés másolata, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, számlaösszesítő, 1. számú nyilatkozat, az igénylő(k) személyazonosságának igazolására szolgáló dokumentum másolata).
 • Az igénylő egyedüli igénylőként nyújtotta be a kérelmet, melyből megállapítható, hogy az házastársával/élettársával együttes igénylést kellett volna benyújtaniuk.
 • Az igénylő a kérelemben nem minden, – vele azonos lakóhellyel rendelkező – gyermeket tüntetett fel.
 • Az igénylő nem írta alá a kérelem nyomtatványt.
 • A kérelem nyomtatványon nincs kitöltve minden kötelezően töltendő mező, melyek (”*”) csillaggal jelöltek.
 • Egyedüli igénylésnél a gyermek adatainál sokszor nem kerülnek feltüntetésre az apa vagy az anya adatai.
 • Az 1. számú nyilatkozaton a 2., a 3. és a 4. pontban a megfelelő dőltbetűs részek aláhúzása nem történt meg.
 • Az igénylő nem kiskorú rokona gyámjaként nyújtja be a kérelmet, ennek ellenére az 1. számú nyilatkozat 5. pontjának törlése nem történt meg.
 • Az 1. számú nyilatkozaton az 5. pont törlése után a következő 3 bekezdés („Hozzájárulok ahhoz, hogy…) is törlésre került.
 • A 2. számú nyilatkozaton az igénylő és a kérelmező igénylő adatait felcserélik, illetve nem a házastárs, hanem a kérelmező írja alá.
 • A 3. számú nyilatkozat nem került kitöltésre és aláírásra a nagykorú gyermek által, melyben hozzájárul adatai kezeléséhez.
 • A 3. számú nyilatkozaton a nyilatkozattevő (nagykorú gyermek) és a kérelmező adatait felcserélték.
 • A SZÜF felületen benyújtott kérelmet és mellékleteit az igénylő nem látta el elektronikus hitelesítéssel.
 • Az ingatlan-nyilvántartásban szereplő cím nem egyezik meg a lakcímkártyán szereplő címmel.
 • Társasházi ingatlan esetében nem az albetét, hanem a társasház helyrajzi száma kerül feltüntetésre a kérelemben és/vagy szerződéseken.
 • A vállalkozói szerződés nem tartalmazza valamennyi, a Kincstár honlapján közzétett vállalkozási szerződésmintában szereplő elemet.
 • A munkadíjat tartalmazó számlához nem csatolnak vállalkozási szerződést.
 • Hiányzik a vállalkozási szerződés 1. sz. melléklete.
 • A vállalkozási szerződés 1. számú mellékletében feltüntetésre kerül az anyagköltség, melyről nem a vállalkozó állított ki számlát, hanem a kérelmező vásárolta meg.
 • A kérelemhez csatolt számlán az anyagköltség és a vállalkozói díj egy összegben került feltüntetésre.
 • A benyújtott dokumentumok alapján a felújítási munkálatok nincsen megfelelően részletezve, azoknak megismerése nem lehetséges.
 • Nem egy darab, építési tevékenységenként összesített számlaösszesítőt csatolnak a kérelemhez, hanem többet, ahány típusú tevékenységet végeztek.
 • A számlaösszesítőben nem építési tevékenységenként megbontva szerepel az anyagköltség és a munkadíj, hanem a számlatételek kerülnek felsorolásra.
 • Az átutalással teljesített számla kifizetését igazoló dokumentum nem kerül benyújtásra.
 • Csak végszámla kerül benyújtásra, az előlegszámlát nem csatolják hozzá.
 • A számlán adószám is szerepel a vevő adatai között.
Lehet neked is küld levelet a NAV! Egymillióan fognak levelet kapni a NAV-tól

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) október végéig mintegy egymillió adózót értesít arról, hogy az elmúlt évről adó-, illetve vámtartozása Tovább a cikkhez >>>

FIGYELEM! Rendkívüli támogatás – rendkívüli pénzbeli segély – gyógyszerre, rezsire, létfenntartásra kötelezően jár!

Önkormányzati segély változása! – MOST ÍGY IGÉNYELHETED! Rendkívüli támogatás – rendkívüli pénzbeli segély – több esetben is mindenképpen jár! Önkormányzati segély Tovább a cikkhez >>>


EGYÉB HIRDETÉS