MINDENEGYBENBLOG.COM

    Adatvédelmi tájékoztató | Látogatói tájékoztató az úgynevezett sütik használatáról (Cookie Policy) – AKTUÁLIS HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK

Adatvédelmi tájékoztató | Látogatói tájékoztató az úgynevezett sütik használatáról (Cookie Policy)

Adatvédelmi tájékoztató

A mindenegybenlog.com számára kiemelt fontosságú, hogy biztosítsa a látogatók információs önrendelkezési jogát. A mindenegybenlog.com ezúton teszi közzé adatvédelmi elveit és gyakorlatát, amelyet magára nézve kötelezőnek ismer el. A mindenegybenlog.com az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [„GDPR”]), az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések (részletes felsorolásuk a fogalmi meghatározások között található) alapján jár el.

Fogalmak és értelmezésük

Személyes jellegű adatok: minden olyan információ amely segítségével egy fizikai személy azonosítva van illetve azonosítható közvetlen vagy közvetett módon.

Személyes adatok feldolgozása: olyan eljárások összessége, amelyeket a személyes jellegű adatokon végeznek automatikus vagy nem automatikus módszerekkel. A feldolgozáshoz tartozik az adatgyűjtés, rögzítés, rendezés, tárolás, módosítás, felhasználás, harmadik fél számára történő kiadás, kombinálás, törlés vagy megsemmisítés.

Tárolás: a gyűjtött adatok bármilyen formában történő megőrzése

Adatkezelő: bármely fizikai vagy jogi személy, amely meghatározza az adatgyűjtés célját valamint az adatfeldolgozás eszközeit.

Harmadik fél: bármely fizikai vagy jogi személy, amely nem az adatközlő vagy adatkezelő.

Címzett: bármely fizikai vagy jogi személy, akinek az adatokat nyilvánosságra hozzák, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem.

Anoním adatok: olyan adatok, amelyek gyűjtésüktől kezdve, vagy feldolgozásuk során olyan jelleget kaptak, hogy nem lehet társítani őket egy azonosított vagy azonosítható személlyel.

Adatkezelési alapelvek

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
f) megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

1. Szolgáltatásaink számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről ún. naplóállomány (logfile) készül. A rögzített IP címeket a mindenegybenblog.com semmi olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor, meghatározott esetekben, ezek az IP címek már önmagukban is személyes adatnak minősülnek. Személyes adaton a következőt értjük: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, amelyből levonható a látogatóra vonatkozó következtetés. Ebből kifolyólag az Üzemeltető, amennyiben értelmezi a napló állományait, azt kizárólag statisztikai módszerrel teszi, kizárólag látogatottság-mérési megfontolásból.

2. A mindenegybenblog.com a kezelt személyes adatokat (legyenek azok például IP címek, e-mail címek vagy más, a regisztráció során megadott adatok) az érintett írásbeli beleegyezése nélkül — jogszabályi kötelezettség nélkül — harmadik félnek nem ad ki. Ez egyben azt is jelenti, hogy az Ön által megadott vagy a tartalom böngészése nyomán hátrahagyott adatok marketing-célokra nem lesznek felhasználva.

3. Egyes, a mindenegybenblog.com oldalhoz tartozó szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció során az egyes adatok szolgáltatása önkéntes. Amennyiben valaki megtagadja személyes adatainak szolgáltatását, úgy ez semmilyen szankciót nem von maga után.

4. A mindenegybenblog.com kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról és céljáról.

5. Cookie-k: Egyes szolgáltatások egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük azokat igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban bizonyos esetekben a felhasználót korlátozhatja lapunkon található egyes információk igénybevételében.

6. mindenegybenblog.com kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és logisztikai szabályokat, intézkedési elveket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Külső hirdető cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak.

A weboldalon megjelennek Google Adsense hirdetések!
* A Google, mint külső szállító cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére az Ön webhelyén.
* A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket az Ön webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg.
* A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével.

A mindenegybenblog.com weboldal további weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Ezen további weboldalak tartalmának szerzői joga és a jogi felelőssége ezen oldalak készítőit és/vagy tulajdonosait illeti meg. A mindenegybenblog.com nem vállal felelősséget és garanciát ezen további weboldalakon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá az oldalak tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért, adatvédelmi megoldásaiért.

Az  adatvédelmi tájékoztató rendelkezik a regisztrált felhasználói adatok kezeléséről, illetve bármilyen adatkezelési törvény által elvárt kötelezettségről, mindazonáltal, a mindenegybenblog.com weboldalon sem regisztrációra, sem hozzászólásra, sem hírlevél feliratkozásra, sem email küldésre, sem közösségi oldal bejelentkezésre, a múltban nem volt, jelenleg nincsen, és a jövőben sem lesz lehetőség! Az oldal bármilyen jellegű használatához, semmilyen személyes, vagy közvetetten személyes adatot nem kell megadnia a látogatónak!

Látogatói tájékoztató az úgynevezett sütik használatáról (Cookie Policy)

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

A mindenegybenblog.com weboldalra való belépéssel, ha ezt az Ön (látogató) által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt Ön az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (tablet, okostelefon), illetve azon ilyen célból ún. számítógépes „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.

Mi a süti (cookie)?

A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók, így például:

  • információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről,
  • megjegyzik a látogató egyéni beállításait,
  • felhasználásra kerül(het)nek online tranzakciók igénybevételekor, vagy
 • felhasználásra kerül(het)nek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához.

Általánosságban a sütik vagy a más hasonló programok megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a honlap a látogatók számára igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen, illetve biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Ön vissza tudja utasítani a sütik használatát számítógépe vagy a böngészésre használt más eszköze, illetve a honlap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni honlapunk minden funkcióját, szolgáltatását, illetve ezek alkalmazása nélkül a mindenegybenblog.com weboldal sem tudja garantálni Önnek a honlap teljeskörű használatát.

A sütik által az Önről, illetve az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről a következő adatokat rögzítjük és kezeljük:

  • az Ön által használt IP-cím,
  • a böngésző típusa,
  • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv),
  • a látogatás pontos időpontja,
  • az előzőleg látogatott oldal címe,
  • a meglátogatott oldal, al-oldal, használt funkció vagy szolgáltatás,
 • az oldalon töltött idő.

Tájékoztatjuk, hogy ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani. A rögzített adatokhoz az üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá a fenti célok biztosítása érdekében. A rögzített adatok továbbítására csak a jogszabályokban rögzített esetekben, célokból és a jogszabály által erre felhatalmazottak részére (tipikusan bűnüldözési, nemzetbiztonsági célból) van lehetőség. A honlap használatával összefüggő anonimizált adatok statisztikai célokra felhasználhatók.

Miért használunk sütiket?

Amire a mindenegybenblog.com weboldal használja a sütiket, illetve más hasonló programokat:

  • hogy megmondja Ön járt-e már honlapunkon, illetve, hogy milyen aloldalakat vagy más mindenegybenblog.com  oldalakat látogatott meg, milyen funkciókat, szolgáltatásokat vett igénybe, milyen információk után érdeklődött vagy melyek azok, amelyek leginkább érdekelhetik Önt. Azaz ezen sütiket alapvetően információ gyűjtése használjuk fel a még jobb és minőségi felhasználói élmény biztosítása és honlapunk fejlesztése céljából.
  • hogy megkönnyítse az Ön navigációját honlapunkon, illetve hogy könnyebbé tegye az Ön számára a honlapunkon keresztül elérhető különböző funkciók és szolgáltatások használatát, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt.
 • végül, hogy célzott, az Ön érdeklődésére nagy valószínűséggel számot tartó hirdetéseket helyezhessünk el honlapunkon, vagy más weboldalakon.

Milyen sütiket használunk?

Ezen sütik egy része, az úgynevezett szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen munkamenet sütik, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék honlapunkat, maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkciót, a honlapunkon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezek az ún. munkamenet sütik, melyek többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, ha az így van beállítva.

A sütik egy másik fajtája, az ún. használatot elősegítő sütik lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy megjegyezhessük a látogató által megadott adatokat, egyéb információkat (például a belépéshez használt azonosító), hogy azt ne kelljen egy újabb látogatáskor, vagy az oldalra való visszatéréskor ismételten rögzítenie. Ezen sütik mindaddig a látogató számítógépén, illetve annak böngészőjében maradnak, amíg a látogató nem törli őket.

Az ún. teljesítményt biztosító sütiket pedig arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink honlapunkat. Ezek a sütik olyan információkat gyűjtenek, mint például, hogy melyik oldalt, aloldalt nézte meg a látogató, annak mely részére kattintott, hány oldalt vagy aloldalt keresett fel, milyen más oldalakat látogatott, milyen hosszú volt az egyes oldalak megtekintési ideje, stb. Mindezek célja honlapunk és a rajta megtalálható funkciók szolgáltatások fejlesztése, optimalizációja és ezáltal a felhasználói élmény javítása, a zavartalan és megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás biztosítása.

Az általunk használt, illetve hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi ún. hirdetési- vagy célzó sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább kifejezetten a látogatót érdeklő vagy a látogató számára fontos, érdeklődésére leginkább számot tartó, releváns ( Érdeklődés alapú hirdetés ) hirdetések jelenjenek meg honlapunkon, illetve partnereink weboldalain, illetve bizonyos esetekben, hogy reklámkampányaink sikerességét mérjük. Ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani, csupán olyan információkat gyűjtenek, mint például, hogy milyen oldalt, aloldalt nézett meg a látogató, annak mely részére kattintott, hány oldalt vagy aloldalt keresett fel, milyen más oldalakat látogatott meg a látogató, stb.

Érdeklődés alapú hirdetési gyakorlatnak nevezzük, amikor a hirdetők az felhasználó internetezési szokásai alapján jelenítik meg a felhasználó érdeklődésének megfelelő hirdetést. Mindezt biztonságos, transzparens és a fogyasztó jogait tiszteletben tartó módon. Előnye, hogy a felhasználók az érdeklődési körüknek megfelelő hirdetéseket látnak, azaz ilyen módon számukra hasznosabb és relevánsabb reklámok jelenhetnek meg. Az érdeklődés szerint célzott hirdetések megjelenítése a felhasználó múltbéli böngészési aktivitásán alapul. Minden olyan szolgáltató, aki érdeklődés alapú hirdetést szolgáltat, meg kell felelnie az EU erre vonatkozó normáinak. A legtöbb esetben a felhasznált adatok nem személyes adatok, tehát nem teszik lehetővé a valós felhasználó azonosítását. A böngészési információk gyűjtése és feldolgozása anonim  módon történik. Ebben játszik szerepet a cookie is. Jelen weboldal lehetőséget biztosít a viselkedés alapú hirdetések elutasítására. >>>>> Ide kattintva szabályozhatja ( engedélyezheti vagy letilthatja ) érdeklődés alapú reklámozási beállításait.

A mindenegybenblog.com weboldalon független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozások is találhatók. E hivatkozások szolgáltatója a saját szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt esetleg felhasználói adatokat képes gyűjteni, melyre a mindenegybenblog.com weboldalnak semmiféle ráhatása sincs, s ezen adatgyűjtésekért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak.

Honlapunk által használt harmadik fél általi sütik, illetve más hasonló programok:

 • a  Google Adsense remarketing, Etarget remarketing, Adnow remarketing és display/banner retargeting és search remarketing szolgáltatása

A Google hirdetésekkel kapcsolatos süti kezelési irányelvekről ide kattintva tájékozódhat.

Az Adnow hirdetésekkel kapcsolatos süti kezelési irányelvekről ide kattintva tájékozódhat.

Az Etarget hirdetésekkel kapcsolatos süti kezelési irányelvekről ide kattintva tájékozódhat.

A Google Analytics szolgáltatása sütikkel kapcsolatos további tudnivalókról ide kattintva tájékozódhat. A mindenegybenblog.com nem gyűjt látogatottsági adatokat a Google Analytics segítségével, nem használja ezt a szolgáltatást! Az oldal látogatottságát, forgalmát semmilyen módszerrel nem mérjük, kizárólag külső statisztika ( pld.: alexa.com ) mérő weboldalakon tájékozódunk erről.

A cookie-król, működésükről a következő forrásokból szerezhet további információkat.

A web beacons működéséről a következő forrásokból szerezhet további információkat.

Ha szabályozni, módosítani szeretné a sütik elhelyezését a számítógépén vagy a böngészésre használt más eszközén, illetve a honlap eléréséhez használt böngészője beállításait, esetleg meg akarná tiltani a sütik használatát, elhelyezését, azt megteheti, hiszen minden böngésző, illetve számítógépén vagy a böngészésre használt más eszköz engedélyezi a sütik beállításának megváltoztatását.

Ismételten fel szeretnénk hívni a figyelmét rá, hogy mivel a sütik elhelyezésének célja elsősorban a honlapunk használhatóságának megkönnyítése és minőségi felhasználói élmény biztosítása, a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy a sütik törlése által előfordulhat, hogy nem lesznek képes honlapunk minden funkciójának, vagy az elérhető szolgáltatásoknak teljes körű és zavartalan használatára, illetve hogy a honlap az eredetitől eltérően fog működni az Ön számítógépén, más eszközén, böngészőjében. Ha többet szeretne megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézze át a böngésző utasításait vagy súgóját.

Süti beállítások

A Felhasználó a böngészőjében képes törölni a sütit a saját számítógépéről, valamint annak alkalmazását le is tilthatja. A sütiket jellemzően a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításának (tiltás / visszavonás) módosításával a Felhasználó elutasíthatja, illetve kiválogathatja azokat. A Felhasználó a Google Analytics hirdetési funkcióit és a Google Display Hálózat hirdetéseit a Google fiókjába történő belépésével tilthatja le, vagy szabhatja személyre.

Ha további információkat szeretne kapni, a sütikkel kapcsolatos beállításokról,  tájékozódjon az alábbi linkeken attól függően, hogy milyen böngészőt használ:

Mindenegybenblog.com, és a közösségi média

A mindenegybenblog.com oldalon nincs lehetőség semmilyen közösségi média regisztrációra, belépésre, az oldal használatához a látogatónak nem kell egyik közösségi platformba sem bejelentkeznie.

A mindenegybenblog.com közvetlenül elérhető bármelyik böngészőből. Az európai általános adatvédelmi rendelet ( GDPR ) legújabb állásfoglalása, rendelkezései szerint, a különböző közösségi médiák úgynevezett “tetszik” illetve “tartalom megosztására alkalmas” gombjai, de elsősorban a Facebook által használt Like-gomb, használata, már önmagában is alkalmas lehet bizonyos célzott adatgyűjtésre ( személyre célzott hirdetések megjelenítése ), ezért erről, az új szabályozás elvárásainak megfelelve, a látogatót egyértelműen tájékoztatni kell!

Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy oldalukon, nincs lehetőség Like, vagyis “tetszik” gomb használatára. Azonban a cikkek, tartalmak megosztására, három közösségi média platform felé, megosztó gomb használatával van lehetőség. Ezek a következők: Facebook, Twitter, Pinterest.

Amennyiben saját akaratából, és döntéséből következően az említett 3 közösségi oldal tartalom megosztó gombját használja, információkat közöl azok felé. Ezen adatok kezeléséről az adott közösségi platformot üzemeltető cég weboldalán tájékozódhat: Itt ( Facebook ), Itt ( Twitter ) és Itt ( Pinterest ). Amennyiben nem tudja megfelelően értelmezni a fentieket, kérjük ne használj a közösségi megosztó gombokat!

Az oldalon beágyazott ( iframe ) videók is találhatók, amelyeket szintén  külső szolgáltatók üzemeltetnek, és szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyezhetnek el, a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb adatait rögzíthetik, részükre reklámtartalmakat jeleníthetnek meg. A legjellemzőbb szolgáltató ezzel kapcsolatos tájékoztatóját Itt ( Youtube ) olvashatja. Minden más esetlegesen használt videó szolgáltató esetén, a videóban jelzett weboldal címeken tájékozódjon azok adatkezelési szabályzatairól! 

Összefoglaló

Az európai általános adatvédelmi rendelet ( GDPR ) legújabb rendelkezései, amelyek 2018 május 25. -től hatályosak, és kötelezőek gyakorlatilag minden cégre, gazdasági szereplőre, szervezetre, weboldalra, a személyes adatok védelmének javítását, szigorítását írják elő. A mindenegybenblog.com weboldalon nincs lehetőség regisztrációra, hírlevél feliratkozásra, email küldésre, hozzászólásra, közösségi oldal bejelentkezésre, és nem használunk semmilyen, forgalmat mérő statisztikai szolgáltatást sem (pld.: Google Analytics ), így a legegyértelműbb személyes adat gyűjtés semmilyen formában nem valósul meg az oldalon. Reméljük, hogy tájékoztatásunk elegendő, hogy megfelelően értelmezze, és gyakorolja az ön személyes adatainak védelmét megillető jogait!

A Webhely fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben a szabályzat változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

Az Adatvédelmi tájékoztató és Cookie szabályzat, kelt: 2023 január 18.-án.