MINDENEGYBENBLOG.COM

    2021 december – AKTUÁLIS HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK

Hónap: 2021 december

Nem került benyújtásra valamennyi, kötelezően benyújtandó dokumentum (kérelem, vállalkozási szerződés másolata, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, számlaösszesítő,...